Musiikkituotanto

Tar­vit­set­ko laa­du­kas­ta tuo­tan­to­musiik­kia värit­tä­mään projektiasi?

Meil­tä saat tuo­taan­too­si oman huip­pu­laa­duk­kaan musii­kin mit­ta­ti­laus­työ­nä sävel­let­ty­nä ja tuo­tet­tu­na oli­pa sit­ten kysees­sä elo­ku­va, TV-ohjel­ma, mai­nos tai peli. 

Pit­kä kan­sain­vä­li­nen koke­mus ja huip­puo­saa­mi­nen takaa­vat asia­kas­ta miel­lyt­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen oli­pa tuo­tan­to­si koko­luok­ka mikä hyvänsä. 

Tors­ti Spoof sävel­tää ja tuot­taa musiik­kia lukui­sil­le suu­ril­le kan­sain­vä­li­sil­le kus­tan­ta­jil­le. Hänen musiik­ki­aan kuul­laan elo­ku­vis­sa, Hol­lywood-elo­ku­vien trai­le­reis­sa, suu­ril­la kan­sain­vä­li­sil­lä TV-kana­vil­la, mai­nok­sis­sa ja peleis­sä. Huip­pu­laa­dun ja luo­tet­ta­vuu­den ansios­ta hän on nous­sut kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuk­si mediasäveltäjäksi. 

Ota yhteyt­tä ja ker­ro pro­jek­tis­ta­si, niin jutel­laan lisää. 

Puhe­lin +358 50 919 7395
Säh­kö­pos­ti torsti@voiceforyou

Trailer & Production Music

Lisää Tors­tin musiik­ki­näyt­tei­tä sivus­tol­la torstispoof.com

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si. Jos haluat ottaa ytheyt­tä puhelimitse, 

soi­ta Tors­til­le nume­roon +358 50 9197 395