Koko äänituotanto

Tar­vit­set­ko pro­jek­tii­si koko äänituotannon?

Toteu­tam­me tar­vit­taes­sa kaik­ki pro­jek­ti­si ääneen liit­ty­vän tuo­tan­non luo­tet­ta­vas­ti ja tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la, sisäl­täen ääni­suun­nit­te­lun, mik­sauk­sen ja mas­te­roin­nin.

Meil­lä on pit­kä koke­mus ääni­tyk­ses­tä, ääni­suun­nit­te­lus­ta, mik­sauk­ses­ta ja mas­te­roin­nis­ta eri­lai­siin media­tuo­tan­toi­hin. Kat­ta­va vali­koi­ma pro audio-ohjel­mis­to­ja, laa­du­kas lait­teis­to ja ammat­ti­tai­to takaa­vat laa­kuk­kaan lopputuloksen.

Teem­me myös käsi­kir­joi­tuk­set mai­nok­siin ja mui­hin lyhyi­siin AV-tuotantoihin.

Ota yhteyt­tä ja ker­ro pro­jek­tis­ta­si, niin jutel­laan lisää.

Puhe­lin +358 50 919 7395
Säh­kö­pos­ti torsti@voiceforyou

Kuun­te­le val­mii­ta äänituotantoja

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhe­li­mit­se, soi­ta Tors­til­le +358 50 9197 395