Sini Spoof

Elän äänel­le ja äänes­tä!
Olen äänen­käy­tön moniot­te­li­ja; spiik­ke­ri, ääninäyttelijä/dubbaaja ja laulaja. 

Toi­mi­tan pro­jek­tii­si toi­vei­den mukai­sen äänen ammat­ti­tai­dol­la luo­tet­ta­vas­ti ja nopeas­ti. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys ja laa­du­kas työn­jäl­ki ovat työ­ni prioriteetit. 

Moni­puo­li­sen kou­lu­tuk­sen, pit­kän ammat­ti­tai­don ja koke­muk­sen avul­la pys­tyn muun­tau­tu­maan eri­lai­siin roo­lei­hin, niin spiik­ke­ri­nä, ääni­näyt­te­li­jä­nä kuin laulajana.

Ään­tä­ni voi kuul­la televisio/radio/some ‑mai­nok­sis­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, yri­tys­vi­deois­sa, ani­maa­tiois­sa, elo­ku­vis­sa, elo­ku­vat­rai­le­reis­sa, peleis­sä, podcas­teis­sa, ääni­kir­jois­sa jne. 

Ota yhteyt­tä ja toteu­te­taan projektisi.

Puhe­lin +358 40 840 0166
Säh­kö­pos­ti

Kuun­te­le Sinin eri­tyy­li­siä ääninäytteitä

Laulunäytteitä

Ota yhteyttä

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä jät­tä­mäl­lä jät­tä­mäl­lä vies­tin ja säh­kö­pos­ti osoit­tee­si. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhe­li­mit­se, soi­ta Sinil­le nume­roon: +358 40 8400 166 ja Tors­til­le +358 50 9197 395