Spiikit, äänituotanto ja musiikkituotanto ammattitaidolla.

Olem­me ko­ke­nut ja luo­tet­ta­va spiik­ke­ri­kak­sik­ko. Olet ehkä kuul­lut ään­täm­me mai­nok­sis­sa, TV-ja ra­dio­ka­na­vil­la, yri­tys­vi­deois­sa, kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­leis­sa, len­to­ko­neis­sa ja niin edelleen.

Laa­tu ja luo­tet­ta­vuuus ovat meil­le tär­kei­tä. Pit­kä ko­ke­mus ja työ­ru­tii­ni mah­dol­lis­ta­vat ää­nen toi­mit­ta­mi­sen kii­rei­sil­lä­kin ai­ka­tau­luil­la. Asen­teem­me on aina po­si­tii­vi­nen ja mei­dät tun­ne­taan­kin mu­ka­vi­na yh­teis­työ­kump­pa­nei­na, joi­den kans­sa on help­po toimia.

Hoi­dam­me myös tar­vit­taes­sa pro­jek­ti­si muut ää­ni­työt; ää­ni­tyk­ses­tä, edi­toin­nis­ta, ää­ni­suun­nit­te­lus­ta mik­sauk­ses­ta aina musiik­kiin saakka.

Ter­ve­tu­loa kotisivuillemme!

 • Sini Spoof

  Olen monipuolinen äänenkäytön ammattilainen puheäänessä ja laulamisessa. Olen tehnyt spiikkauksia ja ääninäyttelijän töitä ammatikseni yli viidentoista vuoden ajan. Lisäksi toimin laulajana ja laulupedagogina.

  Lauluääntäni voi kuulla elokuvissa lukuisilla kansainvälisillä TV kanavilla ja elokuvatrailereissa.

  Perus-ääneni on selkeä ja heleä, mutta muunneltavissa hyvin erilaisiin tyyleihin, kirkas-sointisesta piirroskarikatyyristä tummasointiseen, vakuuttavaan ja rauhalliseen opetusääneen.

  Mikäli siis haluat puhetta tai laulua tuotantoosi, kysy tarjousta.

  Puhelin +358 40 840 0166
  Sähköposti sini@voiceforyou.fi

  Kuuntele ja katso Sinin ääninäytteet täältä!

   

 • Torsti Spoof

  Olen tehnyt spiikkejä niin kauan kuin jaksan muistaa. Päädyin alalle ikään kuin vahingossa studioyrittäjänä kun tuotantoihimme tarvittiin miesääntä ja olen tehnyt spiikkejä siitä asti. Minulla on miellyttävä keski-ikäisen miehen selkeä ääni, joka taipuu moneen käyttöön. Pitkä kokemus äänittäjänä ja miksaajana on antanut minulle alalla poikkeuksellisen kovan teknisen osaamisen. Toimin myös säveltäjänä. Olet kuullut musiikkiani monien Hollywood-elokuvien maailmanlaajuisissa trailer-ja TV-kampanjoissa kuten esim Star Wars.

  Mikäli tarvitset todella laadukasta musiikkia tuotantoosi, poikkea osoitteeseen torstispoof.com

  Puhelin +358 50 919 7395
  Sähköposti torsti@voiceforyou.fi

  Kuuntele  Torstin ääninäytteet täältä!

 • Erika Spoof

  Tarvitsetko tuotantoosi nuoren ääntä?

  Olen Erika on 16 vuotias tyttö. Ääneni on heleä ja selkeä. Olen tehnyt spiikkejä mainoksiin viiden vuoden ajan.

  Olen myös taitava laulaja. Lauluääntäni voi kuulla TV tuotannoissa ja elokuvissa.

  Kuuntele ja katso Erikan ääninäytteet täältä!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä jättämällä jättämällä viestin ja sähköposti osoitteesi. Jos haluat ottaa yhteyttä

puhelimitse, soita Sinille numeroon: +358 40 8400 166 ja Torstille +358 50 9197 395